** KARTA LOJALNOŚCIOWA **

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem programu jest Hotel Koronny, 22-400 Zamość, ul. Koszary 7,

Tel. 84 677 71 00, email: info@koronny.pl, www.hotelkoronny.pl.

 1. Regulamin zawiera warunki programu oraz zasady uczestnictwa określone przez organizatora.
 • 2 WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. Do programu mogą przystąpić wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. Regulamin programu dostępny jest na życzenie w Recepcji, a także na stronie internetowej hotelkoronny.pl.
 3. Karta lojalnościowa wydawana jest Uczestnikom w Recepcji.
 4. Warunkiem przystąpienia do Programu jest:
 5. Jednorazowe opłacenie usług hotelowych zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem, dostępnym w Recepcji lub na stronie internetowej hotelkoronny.pl
 6. Uczestnik otrzymuje  kartę Lojalnościową, jako dowód przystąpienia do Programu.

 • 3 KARTA LOJALNOŚCIOWA
 1. Karta Lojalnościowa występuje w postaci papierowej, na której rewersie znajdują się odpowiednio oznaczone miejsca do gromadzenia punktów-pieczątek.
 2. Karta Lojalnościowa nie jest kartą płatniczą i może być wykorzystana do osiągnięcia korzyści wyłącznie w sposób opisany w niniejszym regulaminie.
 • 4 SYSTEM PRZYZNAWANIA PUNKTÓW- PIECZĄTEK UCZESTNIKOM
 1. Za każdy pobyt, bez względu na liczbę noclegów oraz zajmowanych pokoi przysługuje 1 pieczątka.
 2. Aby pobyt został zakwalifikowany do otrzymania pieczątki, musi być opłacony kartą, gotówką lub, w przypadku przedpłaty, przelewem.
 3. Po otrzymaniu 8 pieczątek, uczestnikowi przysługuje jeden bezpłatny nocleg ze śniadaniem w jednym z dwóch hoteli : „Hotel Zamojski” lub „Hotel Koronny”.
 4. Bezpłatny nocleg dotyczy pokoi jednoosobowych oraz dwuosobowych typu standard.
 5. Karta Lojalnościowa nie ma zastosowania w przypadku rezerwacji grupowych, które podlegają wycenom indywidualnym oraz w przypadku rezerwacji za pośrednictwem elektronicznych systemów rezerwacyjnych (np. booking, e-travel etc.), agencji turystycznych, czy biur podróży.
 6. O fakcie posiadania Karty Lojalnościowej należy poinformować Recepcję w momencie dokonywania rezerwacji lub w trakcie meldowania .
 7. Punkty – pieczątki ważne są przez rok od pierwszego, zakwalifikowanego pobytu.
 • 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2018.
 2. Organizator powiadomi uczestników o wszelkich zmianach w Regulaminie na stronie internetowej hotelkoronny.pl
 3. Program prowadzony jest bezterminowo. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia bądź zakończenia programu, o czym powiadomi Uczestników na stronie hotelkoronny.pl
 4. Organizator informuje, że w celu realizacji Programu nie gromadzi, ani nie przetwarza żadnych danych osobowych, które podlegają ochronie na podstawie ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (U. 1997 nr 133 poz. 883)

 

 

Rezerwuj